Posted 16/09/2014 by phuanadmin in
 
 

Bộ điều khiển tụ bù Mikro 6 cấp nhỏ


 * Kích thước (HxWxD) : 96mmx96mm90mm
*  Số cấp : 6
*  Điện áp cung cấp : 110VAC ~ 120VAC, 220VAC ~ 240VAC, 380VAC ~ 415VAC
*  Bộ xử lý thông minh để điều khiển đóng cắt
* Tự động tìm kiếm chiều của CT.
*  Độ nhạy có thể lập trình được
*  Bước cuối cùng có thể sử dụng làm đầu ra báo sự cố
*  Báo tín hiệu khi quá – Thấp áp, khi trên – dưới giá trị hệ số công suất cài đặt & Khi xung nhiễu cao hơn giá trị cài đặt
*  Dễ cài đặt
* Complies with IEC 61000-6-2 standard

Mô tả

 * Kích thước (HxWxD) : 96mmx96mm90mm
*  Số cấp : 6
*  Điện áp cung cấp : 110VAC ~ 120VAC, 220VAC ~ 240VAC, 380VAC ~ 415VAC
*  Bộ xử lý thông minh để điều khiển đóng cắt
* Tự động tìm kiếm chiều của CT.
*  Độ nhạy có thể lập trình được
*  Bước cuối cùng có thể sử dụng làm đầu ra báo sự cố
*  Báo tín hiệu khi quá – Thấp áp, khi trên – dưới giá trị hệ số công suất cài đặt & Khi xung nhiễu cao hơn giá trị cài đặt
*  Dễ cài đặt
* Complies with IEC 61000-6-2 standard