Posted 16/09/2014 by phuanadmin in
 
 

Bộ điều khiển tụ bù Shizuki


Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap.
Tự động thay đổi thời gian trể đóng tụ khi HSCS thấp.
Tự động ngắt Relay khi điện áp lưới lớn hơn 415VAC hoặc nhỏ hơn 300VAC.
3 phương thức đóng cắt: UP/ DOWN/ CIRCULAR.
Đo được các thông số điện trên lưới.
Có relay báo lỗi tự động .
Có thể lắp trên panel DIN43700.
Nguồn Cấp :415VAC  và 220VAC, 50Hz
Kích Thước: 144*144*96mm

Mô tả

Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap.
Tự động thay đổi thời gian trể đóng tụ khi HSCS thấp.
Tự động ngắt Relay khi điện áp lưới lớn hơn 415VAC hoặc nhỏ hơn 300VAC.
3 phương thức đóng cắt: UP/ DOWN/ CIRCULAR.
Đo được các thông số điện trên lưới.
Có relay báo lỗi tự động .
Có thể lắp trên panel DIN43700.
Nguồn Cấp :415VAC  và 220VAC, 50Hz
Kích Thước: 144*144*96mm