Posted 24/10/2015 by Phu An in
 
 

Công tắc xoay


Danh mục:

Mô tả

Thiết bị điện IDEC do Nhật Bản sản xuất được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải…

Các sản phẩm chính của thiết bị điện IDEC gồm có:

+ Đèn led: không có biến thế, có biến thế: YW1P-1EQ…, YW1P-1UQ…, YW1P-1EM…, YW1P-2EQ…, YW1P-2UQ…, YW1P-2EM…

+ Nút nhấn có đèn loại lồi, nhấn nhả: YW1L-M2E…

+ Nút nhấn có đèn loại lồi, nhấn giữ: YW1L-A2E…

+ Nút nhấn có đèn loại phẳng, nhấn nhả: YW1L-MF2E…

+ Nút nhấn có đèn loại phẳng, nhấn giữ: YW1L-AF2E…

+ Nút nhấn khẩn: YW1B-V4E…

+ Nút nhấn không đèn: YW1B-M1E…, YW1B-A1E…

+ Công tắc xoay 2 vị trí (900): YW1S-2E…, YW1S-21E

+ Công tắc xoay có khóa 2 vị trí (900): YW1K-2AE…, YW1K-21BE

+ Công tắc xoay 3 vị trí (450): YW1S-3E…, YW1S-31E…, YW1S-32E…,  YW1S-33E…

+ Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (450): YW1K-3AE…, YW1K-31BE …, YW1K-32CE …,  YW1K-33DE …

+ Tiếp điểm phụ, bóng đèn

+ Nút nhấn không đèn tròn, nút nhấn có đèn tròn led 24VDC, đèn báo tròn, công tắc chọn tròn, nút nhấn không đèn vuông, nút nhấn có đèn vuông led 24VDC, đèn báo vuông, công tắc chọn vuông.

+ Đế Relay, đế timer

+ Terminal, nắp che terminal

+ Bộ nguồn

Relay kiếng:

– RJ1S: Relay loại nhỏ 1 cực IMAX = 12A.

– RJ2S: Relay loại nhỏ 2 cực IMAX =  8A.

– RM2S: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  5A.

– RY4S: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  5A.

– RU2S: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.

– RU4S: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  6A.

– RR2P: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.

– RR3P: Relay loại lớn 3 cực IMAX =  10A.

– RH2B: Relay loại lớn 2 cực IMAX =  10A.

– RH4B: Relay loại lớn 4 cực IMAX =  10A.

Timer:

– Timer đơn giản GE1A

– Timer đa chức năng GT3E, GT3F

– Timer đa chức năng loại sao- tam giác: GT3S- 1AF20…

– Timer đa chức năng loại timer đôi: GT3W- A…

– Timer kích thước nhỏ loại chân dẹp GT5Y, loại chân tròn GT5P