Partners logo slider

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MK202A-240A

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MK201A-240A

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ;  1 tiếp điểm ngõ ra
- Kích thước mặt : 96 x 96 mm
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng chạm đất      : I> từ 0.1 đến 2A (2% đến 40%).
+ Thời gian tác động : Xác định (DT);  t> từ 0.05s đến 1s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng chạm đất      :  I>> từ 1 đến 10 lần I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động :  t>> = tức thời

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ;  1 tiếp điểm ngõ ra
- Kích thước mặt : 96 x 96 mm
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng chạm đất      : I> từ 0.1 đến 2A (2% đến 40%).
+ Thời gian tác động : Xác định (DT);  t> từ 0.05s đến 1s.
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng chạm đất      :  I>> từ 1 đến 10 lần I> hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động :  t>> = tức thời