Posted 15/09/2014 by phuanadmin in
 
 

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT MK231A-240A


– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Kích thước mặt : 96 x 96 mm
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng chạm đất   : I> từ 0.1 đến 5A (2% đến 100%).
+ Thời gian tác động : Xác định (DT);  t> từ 0.05s đến 99s.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng chạm đất      :  I>> từ 0.1A đến 50A (2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s.

Danh mục:

Mô tả

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Dòng dịnh mức : 5A ;  Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
– Ghi lại giá trị sự cố trước đó (3 giá trị gần nhất).
– Kích thước mặt : 96 x 96 mm
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 – 26
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
+ Dòng chạm đất   : I> từ 0.1 đến 5A (2% đến 100%).
+ Thời gian tác động : Xác định (DT);  t> từ 0.05s đến 99s.
– Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
+ Dòng chạm đất      :  I>> từ 0.1A đến 50A (2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
+ Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s.