Partners logo slider

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX100 – 380

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX100 – 380

- Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha.
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Nguồn cung cấp : 380V AC (+/-15%)
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước : 80 x 73 x 35 mm

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

- Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha.
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Nguồn cung cấp : 380V AC (+/-15%)
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước : 80 x 73 x 35 mm