Posted 15/09/2014 by phuanadmin in
 
 

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX100 – 380


– Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha.
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Nguồn cung cấp : 380V AC (+/-15%)
– Gắn trên socket 11 chân tròn
– Kích thước : 80 x 73 x 35 mm

Danh mục:

Mô tả

– Chức năng bảo vệ Mất pha và Ngược pha.
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Nguồn cung cấp : 380V AC (+/-15%)
– Gắn trên socket 11 chân tròn
– Kích thước : 80 x 73 x 35 mm