Posted 15/09/2014 by phuanadmin in
 
 

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX200A – 380


– Chức năng bảo vệ Quá áp,  Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng nút xoay
– Nguồn cung cấp : 380VAC, 3 pha ; Hoặc 220VAC, 1 pha.
– Gắn trên socket 11 chân tròn
– Kích thước : 80 x 73 x 35 mm

Danh mục:

Mô tả

– Chức năng bảo vệ Quá áp,  Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng nút xoay
– Nguồn cung cấp : 380VAC, 3 pha ; Hoặc 220VAC, 1 pha.
– Gắn trên socket 11 chân tròn
– Kích thước : 80 x 73 x 35 mm