Partners logo slider

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX200A – 380

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MX200A – 380

- Chức năng bảo vệ Quá áp,  Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút xoay
- Nguồn cung cấp : 380VAC, 3 pha ; Hoặc 220VAC, 1 pha.
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước : 80 x 73 x 35 mm

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

- Chức năng bảo vệ Quá áp,  Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút xoay
- Nguồn cung cấp : 380VAC, 3 pha ; Hoặc 220VAC, 1 pha.
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước : 80 x 73 x 35 mm