Partners logo slider

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ DIN330-240A

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ DIN330-240A

RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ – LOẠI GẮN TRÊN DIN RAIL:

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0-3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch
- Khuyến cáo sử dụng ZCT tương ứng của MIKRO
- Loại gắn trên DIN Rail
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- 1 tiếp điểm ngõ ra + 1 tiếp điểm lập trình
- Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
- Chức năng  Reset từ xa
- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 1-30 lần.
- Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1-500 sec.
- Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1-200 hours.

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm

RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ – LOẠI GẮN TRÊN DIN RAIL:

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Lập trình giá trị cài đặt
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.
- Thời gian tác động (Δt) = 0-3 sec
- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch
- Khuyến cáo sử dụng ZCT tương ứng của MIKRO
- Loại gắn trên DIN Rail
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
- 1 tiếp điểm ngõ ra + 1 tiếp điểm lập trình
- Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
- Chức năng  Reset từ xa
- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 1-30 lần.
- Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1-500 sec.
- Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1-200 hours.