Posted 15/09/2014 by phuanadmin in
 
 

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ DIN330-240A


RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ – LOẠI GẮN TRÊN DIN RAIL:

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0-3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch
– Khuyến cáo sử dụng ZCT tương ứng của MIKRO
– Loại gắn trên DIN Rail
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– 1 tiếp điểm ngõ ra + 1 tiếp điểm lập trình
– Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
– Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
– Chức năng  Reset từ xa
– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 1-30 lần.
– Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1-500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1-200 hours.

Danh mục:

Mô tả

RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ – LOẠI GẮN TRÊN DIN RAIL:

– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Lập trình giá trị cài đặt
– Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA đến 10A.
– Thời gian tác động (Δt) = 0-3 sec
– Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch
– Khuyến cáo sử dụng ZCT tương ứng của MIKRO
– Loại gắn trên DIN Rail
– Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755
– 1 tiếp điểm ngõ ra + 1 tiếp điểm lập trình
– Ghi lại 3 giá trị sự cố dòng rò trước đó
– Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua
– Chức năng  Reset từ xa
– Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 1-30 lần.
– Cài đặt thời gian tự đóng lại (Δt rec) = 1-500 sec.
– Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) = 1-200 hours.